image banner
Công tác cải cách hành chính được triển khai toàn diện, đạt được nhiều kết quả
Năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc và tạo được những điểm nhấn quan trọng. Các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương giao cho UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành khá nhiều công việc, trong đó, có những công việc khó, cần nhiều thời gian xử lý và liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Lần đầu tiên, tỉnh Nghệ An lọt tốp 10 tỉnh, thành phố có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước. Những kết quả đó, có phần đóng góp từ việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC) của cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, UBND tỉnh đã lựa chọn chủ đề CCHC của năm đó là: “Tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước”. Xác định tầm quan trọng của công tác CCHC, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác CCHC.

Tại các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng, Đồng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và đặt ra yêu cầu đối với các ngành, các địa phương về tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh CCHC, đồng thời thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý, giải quyết công việc, đảm bảo đúng phương châm chỉ đạo “nhanh, đúng, hiệu quả” chuyển “giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết”. Vào ngày 5 và 15 hàng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân. Qua các cuộc tiếp công dân, những vụ việc nổi cộm, bức xúc, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, phù hợp pháp luật của người dân; những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nắm bắt, giao các ngành, các cấp có liên quan giải quyết kịp thời.

Anh-tin-bai

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các doanh nghiệp được tiếp cận các phương pháp để triển khai thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị mình

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những điều kiện tiên quyết để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các TTHC, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp tập trung rà soát, tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình điện tử, quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết, tăng cường giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An;.

Năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 21 Quyết định công bố danh mục TTHC với 511 thủ tục. Các thủ tục sau khi công bố được các Sở, ban, ngành công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử, nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; ban hành 16 Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử với 402 quy trình xử lý. Các quy trình sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đã được thiết lập trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An. Trong năm, có 8 đơn vị thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 812 thủ tục, tổng thời gian được cắt giảm là 2117,5 ngày.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được kiểm soát chặt chẽ qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đảm bảo minh bạch, rõ ràng, đa số đúng hẹn. Hiện tại, có 18 Sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 03 cơ quan chuyên môn ngành dọc đóng trên địa bàn với hơn 1.300 TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Nghệ An đã giúp quá trình giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán, chính xác.

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Để triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh ban hành 04 quyết định, 04 kế hoạch, 06 công văn chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06. Đặc biệt, xác định địa bàn cấp xã là nguồn đầu vào cũng là đơn vị trực tiếp thụ hưởng những giá trị của Đề án 06 mang lại. Trong đó, lựa chọn 06 địa bàn cấp xã thuộc thành phố Vinh và huyện Diễn Châu để chỉ đạo điểm,  thành lập 02 Tổ công tác gồm lực lượng Công an, cán bộ của các sở, ngành liên quan và 03 đơn vị viễn thông (VNPT, Viettel, Mobiphone) trực tiếp xuống địa bàn 06 xã chỉ đạo điểm hướng dẫn cán bộ cơ sở triển khai thực hiện.

Việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai. Ban chấp hành Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 05/8/2022 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến 2030. UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-I.office được triển khai cho 23/23 đơn vị cấp Sở, ban, ngành; 21/21 UBND cấp huyện, 460/460 UBND cấp xã; kết nối liên thông từ Văn phòng UBND tỉnh đến Văn phòng Chính phủ. Toàn tỉnh có trên 4.000 chứng thư số tập thể, cá nhân được cấp đưa vào sử dụng.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã cung cấp 1.890 dịch vụ công bao gồm 595 dịch vụ công mức độ 2; 320 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 975 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, song công tác CCHC vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. Ở cả 3 cấp, cán bộ, công chức, viên chức còn vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là công chức địa chính vi phạm đạo đức công vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ, bị kỷ luật, đặc biệt có những trường hợp vi phạm pháp luật, bị cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam. Một số Sở, ngành chưa chủ động trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị, mặc dù Bộ chủ quản đã ban hành Thông tư hướng dẫn.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt là UBND cấp huyện hồ sơ quá hạn trên Hệ thống còn nhiều, chiếm tỷ lệ cao. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến ở một số đơn vị số lượng thấp, nhất là các huyện miền núi.

PQ (tổng hợp)

(Nguồn: Báo cáo số 803/BC-UBND ngày 18/11/2022 về công tác cải cách hành chính năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image