Số/Ký hiệu văn bản 52/KH-UBND
Ngày ban hành 06/2/2017
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017
Nội dung Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017

Tài liệu đính kèm