Số/Ký hiệu văn bản 64/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2015
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm