Số/Ký hiệu văn bản 41/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/6/2012
Người ký Thái Văn Hằng
Trích yếu Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại xe ôtô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp.
Nội dung

Tài liệu đính kèm