Số/Ký hiệu văn bản 875/QĐ-UBND
Ngày ban hành 9/3/2017
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện mạng lưới Cơ sở cai nghiên ma túy đến năm 2020, định hướng 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện mạng lưới Cơ sở cai nghiên ma túy đến năm 2020, định hướng 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm