Số/Ký hiệu văn bản 187/TB-UBND
Ngày ban hành 05/04/2017
Người ký Võ Hồng Dương
Trích yếu Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban với các Hội doanh nghiệp, doanh nhân tháng 3/2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm