Số/Ký hiệu văn bản 560/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ đến năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm