Số/Ký hiệu văn bản 04/CĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2017
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn
Nội dung

Tài liệu đính kèm