Số/Ký hiệu văn bản 789/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2017
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm