Số/Ký hiệu văn bản 34/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2017
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Bãi bỏ Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 và Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm