Số/Ký hiệu văn bản 41/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2017
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm