Số/Ký hiệu văn bản 22/2013/CT.UBND
Ngày ban hành 23/8/2013
Người ký Đinh Thị Lệ Thanh
Trích yếu Chỉ thị số 22/2013/CT.UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
Nội dung

Tài liệu đính kèm