Số/Ký hiệu văn bản 189/TB-UBND
Ngày ban hành 05/04/2017
Người ký Trung Thành Công
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tại Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2016, triển khai chương trình phối hợp năm 2017 giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh
Nội dung

Tài liệu đính kèm