Số/Ký hiệu văn bản 644/TB-UBND
Ngày ban hành Nov 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ...
Nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2010-2020

Tài liệu đính kèm