Số/Ký hiệu văn bản 741/KH-UBND
Ngày ban hành Dec 13, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Kế hoạch về truyền thông về bình đẳng trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Nội dung Kế hoạch về truyền thông về bình đẳng trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tài liệu đính kèm