Số/Ký hiệu văn bản 528/TB-UBND
Ngày ban hành Sep 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tại buổi làm việc nghe và cho ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển lâm nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo thực trạng công tác quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp các Ban quản rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn tỉnh
Nội dung

Tài liệu đính kèm