Số/Ký hiệu văn bản 4651/QĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 12, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Thái Thanh Quý
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 4/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp...
Nội dung Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 4/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, TTCN, xây dựng làng nghề giai đoạn 2011-2020

Tài liệu đính kèm