Số/Ký hiệu văn bản 521/TB-UBND
Ngày ban hành Sep 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh Hồng Vinh
Trích yếu Thông báo thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020
Nội dung Thông báo thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020

Tài liệu đính kèm