Số/Ký hiệu văn bản 309/KH-UBND
Ngày ban hành Jun 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tài liệu đính kèm