Số/Ký hiệu văn bản 5258/UBND-KSTT
Ngày ban hành Aug 7, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Công văn về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Công văn về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu đính kèm