Số/Ký hiệu văn bản 1943/GP-UBND
Ngày ban hành Jun 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Giấy phép khai thác khoáng sản
Nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản

Tài liệu đính kèm