Số/Ký hiệu văn bản 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 12, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Nghị quyết về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Nội dung Xem thêm phụ lục Bảng giá đất tại đây

Tài liệu đính kèm