Số/Ký hiệu văn bản 3195/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 19, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Trạm y tế xã Khánh Hợp thuộc trung tâm y tế huyện Nghi Lộc trên cơ sở tổ chức lại Trạm Y tế xã Nghi Hợp và Trạm Y tế xã Nghi Khánh Huyện Nghi Lộc
Nội dung Quyết định về việc thành lập Trạm y tế xã Khánh Hợp thuộc trung tâm y tế huyện Nghi Lộc trên cơ sở tổ chức lại Trạm Y tế xã Nghi Hợp và Trạm Y tế xã Nghi Khánh Huyện Nghi Lộc

Tài liệu đính kèm