Số/Ký hiệu văn bản 317/BC-UBND
Ngày ban hành Jun 18, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, trọng tâm, công tác 06 tháng cuối năm 2020
Nội dung Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, trọng tâm, công tác 06 tháng cuối năm 2020

Tài liệu đính kèm