Số/Ký hiệu văn bản 317/UBND-TH
Ngày ban hành Jan 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Công văn về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 01/TB-HĐND của HĐND tỉnh
Nội dung Công văn về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 01/TB-HĐND của HĐND tỉnh 

Tài liệu đính kèm