Số/Ký hiệu văn bản 723/KH-UBND
Ngày ban hành Dec 6, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Tài liệu đính kèm