Số/Ký hiệu văn bản 559/TB-UBND
Ngày ban hành Oct 1, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2020
Nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2020

Tài liệu đính kèm