Số/Ký hiệu văn bản 5158/UBND-VX
Ngày ban hành Aug 5, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Nội dung Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Tài liệu đính kèm