Số/Ký hiệu văn bản 8048/UBND-NC
Ngày ban hành Nov 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Công văn về việc thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố túng tại tỉnh Nghệ An.
Nội dung Công văn về việc thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố túng tại tỉnh Nghệ An. 

Tài liệu đính kèm