Số/Ký hiệu văn bản 5079/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 10, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Thái Thanh Quý
Trích yếu Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm