Số/Ký hiệu văn bản 307/KH-UBND
Ngày ban hành Jun 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Kế hoạch xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Nội dung

Tài liệu đính kèm