Số/Ký hiệu văn bản 3371/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 30, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn 

Tài liệu đính kèm