Số/Ký hiệu văn bản 2759/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định Đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Vinh thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Vinh
Nội dung

Tài liệu đính kèm