Số/Ký hiệu văn bản 5305/UBND-VX
Ngày ban hành Aug 10, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Công văn về việc đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nước ngoài về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Nội dung Công văn về việc đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nước ngoài về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tài liệu đính kèm