Số/Ký hiệu văn bản 3723/UBND-TH
Ngày ban hành Jun 15, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Công văn về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay
Nội dung Công văn về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay

Tài liệu đính kèm