Số/Ký hiệu văn bản 1909/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 15, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm