Số/Ký hiệu văn bản 314/KH-UBND
Ngày ban hành Jun 18, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
Nội dung

Tài liệu đính kèm