Số/Ký hiệu văn bản 6240/UBND-NN
Ngày ban hành Sep 14, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Công văn về việc triển khai xử lý sự cố sản phẩm không đảm bảo ATTP
Nội dung Công văn về việc triển khai xử lý sự cố sản phẩm không đảm bảo ATTP

Tài liệu đính kèm