Số/Ký hiệu văn bản 6223/UBND-NN
Ngày ban hành Sep 14, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Công văn về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
Nội dung Công văn về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai 

Tài liệu đính kèm