Số/Ký hiệu văn bản 2908/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành Nov 13, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Hồng Hà
Trích yếu Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018
Nội dung Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018

Tài liệu đính kèm