Số/Ký hiệu văn bản 2665/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 10, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Đề án đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Thái Hòa thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên thị xã Thái Hòa
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Thái Hòa thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên thị xã Thái Hòa

Tài liệu đính kèm