Số/Ký hiệu văn bản 360/KH-UBND
Ngày ban hành Jul 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Kế hoạch điều tra, khảo sát và đánh giá hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Kế hoạch điều tra, khảo sát và đánh giá hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm