Số/Ký hiệu văn bản 2416/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 22, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài
Nội dung Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài

Tài liệu đính kèm