Số/Ký hiệu văn bản 3701/UBND-NN
Ngày ban hành Jun 15, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công văn về việc đơn giá lúa để tính giá trị bảo hiểm và phí bảo hiểm
Nội dung

Tài liệu đính kèm