Số/Ký hiệu văn bản 557/TB-UBND
Ngày ban hành Oct 1, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại cuộc họp cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040
Nội dung

Tài liệu đính kèm