Số/Ký hiệu văn bản 4578/QĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 6, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Thái Thanh Quý
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh
Nội dung Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh

Tài liệu đính kèm