Số/Ký hiệu văn bản 353/BC-VPUB
Ngày ban hành Jul 10, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Báo cáo tổng hợp ý kiến các sở, ban, ngành đối với các chế độ báo cáo định kỳ được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
Nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến các sở, ban, ngành đối với các chế độ báo cáo định kỳ được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

Tài liệu đính kèm