Số/Ký hiệu văn bản 3372/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 30, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
Nội dung

Tài liệu đính kèm