Số/Ký hiệu văn bản 1887/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban ATGT tỉnh và Bộ phận Thường trực giúp việc Ban ATGT tỉnh
Nội dung

Tài liệu đính kèm