Số/Ký hiệu văn bản 4605/QĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 7, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm